زرندستان:جامعه دانش آموختگان زرند مرکزی
پوشش خبری و مسایل جامعه دانش آموختگان زرند مرکزی: علمی فرهنگی اجتماعی/محمدعلی چراغی
 

  گزارش تصویری از 

  دومین نشست انجمن قلم شهرستان زرندیه 

۲۹ آذر ۱۳۹۱   

 عکس ها از : الیاس امیرحسنی ( رازقان)

  برخ از عکس ها کیفیت مطلوب نداشت ؛ دوستان ما را ببخشایند .  

 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

گردهمایی اهالی قلم شهرستان زرندیه ( ۲۹ آذر ۱۳۹۱ )

 

 

 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

نورالدین اسلامی ( شاعر و پژوهشگر- الویر)

 

 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

خسرو امیر حسینی (بند امیر - نایب رییس انجمن قلم زرندیه )

 

  

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

سید علی اصغر موسوی ( چهار هات = چهار حد-

عضو هیأت مدیره انجمن قلم زرندیه )

 

 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

خسرو امیرحسینی ( ویدر- روزنامه نگار و مدیر مسؤول مجله )

 

 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

حمید امیر حسینی (ساوه - خبرنگار و سینماگرو مدرس)

 

 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

جلیل کرمی ( ویدرخرقان - شاعر و نویسنده )

 

 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

سید عبدالعظیم میر هاشمی (شاعر - صدرآباد زرند)

 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

علی سعیدی ( مصرقان خرقان)

 

 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

محمد علی چراغی ( رییس هیأت مدیره انجمن قلم زرندیه )

 

  AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

گردهمایی اهالی قلم شهرستان زرندیه ( ۲۹ آذر ۱۳۹۱ ) / تصویر ایستاده : جناب سیفی ، مسؤول انجمن ادبی شورا محله ی شبیری ( شهرداری تهران) / خانم میر صانع از کارکنان شورا

 ارسال در تاريخ شنبه دوم دی ۱۳۹۱ توسط محمّدعلی چراغی

اسلایدر